De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 7 | december 2012

Barensweeën met Kerstmis

Misschien is het een beetje oneerbiedig, maar er is heus een directe aanleiding om nu, met Kerstmis voor de deur, stil te staan bij barensweeën. De aanleiding is een uitspraak van John Aarts, wethouder Economie, werkgelegenheid, toerisme en evenementen van de gemeente Maastricht. Hij doet die uitspraak in een nog te publiceren interview dat de redactie van De Nieuwe Coenegrachtbode met hem had.* Wat zei de wethouder?

We moeten bekennen, beste lezer, dat ook wij ons er niet helemaal aan hebben kunnen onttrekken: de somberheid die zich van Nederland meester lijkt te maken als gevolg van de economische recessie. Op een ochtend raapten we onze ochtendbladen van de mat en keken, een beetje duf nog, naar de voorpagina’s. Crisis slaat nu toe bij 45-plussers, kopte de Volkskrant. Werkloosheid rijst de pan uit, riep De Limburger. Dat alles voordat wij zelfs maar in de buurt waren geweest van ons eerste kopje Nespresso. Een lichte depressie dreigde zich van ons meester te maken. Maar even later zagen we ook een zonnige kant. Een van de specifieke problemen van de Nederlandse economie schijnt namelijk het gebrek aan consumentenvertrouwen te zijn. (Dat we pessimistischer zijn dan de Belgen, soit, maar pessimistischer dan Duitsers?) Enfin, het zonnige element dat we ontdekten was dat de gebruikelijke therapie voor een lichte depressie - flink dineren, serieus drinken en leuke dvd’s kopen - nu een daad van burgerzin is geworden: onze economie kan wel wat burgers gebruiken die geld uitgeven! Ons humeur verbeterde nog meer toen we enige tijd later in het al genoemde interview wethouder John Aarts het volgende hoorden zeggen: “Iedere crisis is een geboorteproces. Je voelt de weeën, de pijn van de verandering, de pijn van de geboorte. Maar dan komt er een mooi kindje uit.” Is dat geen mooie kerstgedachte?

Elektronisch Patiëntendossier en uitslag poll ontslagrecht

We weten niet zeker of er een oorzakelijk verband bestaat, maar sinds De Nieuwe Coenegrachtbode aandacht besteedde aan het Elektronisch Patiëntendossier, lijkt het onderwerp niet meer weg te slaan uit het nieuws. Geleerden haalden er zelfs de Patriot Act bij! DNC berichtte onder meer dat de Eerste Kamer het EPD had geblokkeerd en vroeg u, lezer, wat u van dat EPD vond: 75 procent van de inzenders vond het geen goed idee. Op het moment dat we dit schrijven lijkt het erop dat het EPD toch ingevoerd wordt, zij het alleen voor diegenen die er uitdrukkelijk toestemming voor geven. En het beestje heeft een andere naam gekregen, natuurlijk.

In het vorige nummer hielden we een poll over het nieuwe ontslagrecht. Zelden leverde een poll van De Nieuwe Coenegrachtbode zo’n eenduidig beeld op: slechts één inzender was voorstander van het nieuwe ontslagrecht. Zoals het er voor de verkiezingen van 12 september uitzag, zal het nieuwe ontslagrecht niet worden ingevoerd. Maar of de tegenstanders gerust kunnen zijn over de plannen van de nieuwe coalitie? FNV-voorzitter Weerts zegt er het volgende over: “Het is goed dat de preventieve toets wordt gehandhaafd. Er zijn echter meer vragen dan antwoorden over de invulling hiervan. In overleg met onze leden gaan we, met werkgevers, ons inzetten voor verbetering van deze plannen.”

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154