De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 4 | maart 2012

Bent u onkwetsbaar?

Een retorische vraag, beste lezer. Als zelfs Achilles zijn zwakke plek had, zijn wij gewone stervelingen natuurlijk ook niet immuun voor de lotgevallen des levens. 

Zo zou u – of wij van de redactie, dat kan ook – bijvoorbeeld gewoon in Amsterdam onder de tram kunnen komen. God verhoede het, maar het kán. Stel dat zoiets gebeurt, zou u het als Maastrichtenaar dan niet handig vinden als de artsen ter plaatse meteen over uw medische gegevens beschikken? Zodat ze weten welk bloed ze u moeten toedienen of voor welke medicijnen u allergisch bent? Dat ze om deze wellicht levensreddende informatie te krijgen niet eerst vanuit Amsterdam een postduif naar Maastricht hoeven te sturen om daar uw patiëntenkaart op te halen? Die ze dan vervolgens niet kunnen lezen omdat hun Maastrichtse collega zo’n kriebelig handschrift heeft? 

Om dat goed te regelen was er een idee, en dat heette EPD: Elektronisch Patiëntendossier. Maar de eerbiedwaardige Eerste Kamer besloot dat idee vorig jaar af te schieten. Een tijdje later lezen we in de krant dat het EPD er toch komt. Hoe zit dat nu? Dat vragen we aan een deskundige, die tevens een goede vriend van De Nieuwe Coenegrachtbode is: Theo Peters, algemeen directeur van CompuGroup Medical Nederland.

(We zeggen nu alvast even dat we na het interview ook uw mening zullen vragen. En door uw mening te geven, maakt u kans op een mooie prijs: een gratis overnachting voor twee personen in Teaching Hotel Château Bethlehem in Maastricht.)

Theo Peters,
algemeen directeur van CompuGroup Medical Nederland

Wat waren de redenen van de Eerste Kamer om het EPD af te schieten?
Theo: “Men vond het EPD vooral te groot. Als er veel personen – artsen, apothekers, verpleegkundigen - toegelaten worden tot een systeem, is dat natuurlijk minder veilig dan dat er minder mensen bij kunnen. Nul mensen die toegang hebben is het veiligst - en dan hoef je geen systeem te bouwen. De Eerste Kamer laat zich daarbij echter leiden door angst en niet door kennis. Het EPD is met zekerheid het meest optimale systeem dat voor handen is om medische data uit te wisselen.”

Huisartsen leken ook niet zo heel enthousiast over het EPD. Waarom was dat?
“Circa 70 procent nam deel aan het EPD - dat is dus nog niet zo slecht. De tegengeluiden kwamen vooral van koepelorganisaties zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging. Die hebben mijns inziens een bedenkelijke rol gespeeld. De beschikbaarheid van medische data betekent dat nieuwe organisaties een kans krijgen in de zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan internetapotheken of SOS-Arts, die huisartsenzorg aan huis brengt als het de patiënt uitkomt. Een koepel ziet dan de eigen positie en die van haar leden bedreigd en gaat op de rem staan. De eigenlijke reden voor een EPD zou moeten liggen in de kwaliteit van de zorgverlening. Dat je daarmee ongewenste concurrentie helpt is vervelend, maar zou geen reden moeten zijn er niet aan mee te werken. Die concurrentie zou je moeten bestrijden door het beter te doen dan je concurrent.”

Vind jij het een goed idee, het EPD?
“Een EPD is noodzakelijk. Het beeld dat je in de inleiding geeft van de Maastrichtenaar die in Amsterdam onder de tram komt is aardig, maar het ligt nog veel dichter bij huis. Als diezelfde Maastrichtenaar in Maastricht op de EHBO belandt, is de kans behoorlijk groot dat men te weinig weet van zijn medische- en medicatie-historie. Daardoor worden fouten gemaakt die vervelend zijn voor de patiënt én een hoop geld kosten.” 

Gaat het er uiteindelijk toch komen?
“Het gaat er komen. Het maakt nu een doorstart waarbij de ontwikkeling en de uitvoering van de publieke sector is verschoven naar de private sector. Het wordt niet uitgevoerd door een commerciële organisatie, maar door een organisatie waarin zorgverleners en patiënten het voor het zeggen hebben. Een belangrijke wijziging bij deze doorstart is dat de patiënt nu door de zorgverlener gevraagd wordt of hij deel wil nemen (opt-in). In het verleden was dit een opt-out constructie: dan moest de patiënt het kenbaar maken als hij niet wilde deelnemen.”

En tot slot:

Als u een goeie copywriter, redacteur of bedrijfsjournalist zoekt, is het leven simpel: bel 043 - 321 02 50 of stuur een mail naar info@coenegracht.com.

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154