De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 48 | juli 2023

Degrowth


Degrowth kent u dat begrip, beste lezer? Ontgroeien. Wij van de redactie moeten tot onze schande bekennen dat we er tot voor kort nog nooit van hadden gehoord. Natuurlijk, we kenden De grenzen aan de groei, het rapport van de Club van Rome uit 1972. Begrippen als consuminderen en malthusiaanse catastrofe kenden we ook allang. Maar degrowth? 

We beginnen met wat degrowth over zichzelf zegt. ‘Degrowth is an idea that critiques the global capitalist system which pursues growth at all costs, causing human exploitation and environmental destruction.’ Het huidige economische systeem, gericht op consumptie- en productiegroei, moet plaatsmaken voor een wereld waarin de nadruk ligt op duurzaamheid, niet-materiële waarden en een eerlijke verdeling van welvaart. 

‘Dat klinkt lekker huiselijk en sympathiek,’ zei CPB-directeur Pieter Hasekamp in een lezing die hij op 26 juni in de Rode Hoed in Amsterdam gaf. ‘Maar het is een slecht idee, omdat het ingaat tegen de fundamentele behoefte van de mens om het eigen bestaan te verbeteren en zelf keuzes te maken. Van boven opgelegde krimp leidt al gauw tot een soort kaboutersocialisme, waarin een autoritaire overheid gaat voorschrijven welke auto je wel, en welke je niet mag rijden.’

Nou, we hebben begrepen dat in sommige kringen de rapen gaar waren na deze woorden van de CPB-directeur, beste lezer! ‘Kaboutersocialisme’, hoe durfde hij! Zoals u begrijpt is de redactie niet toegerust om dergelijke complexe vraagstukken volledig te doorgronden, maar een paar woorden willen we er desondanks aan wijden. Om te beginnen is er goed nieuws: een malthusiaanse catastrofe heeft zich nog niet voorgedaan! Wat niet is, kan nog komen - we moeten optimistisch blijven. Optimistisch zijn we als redactie nadrukkelijk ook over de innovatiekracht en het aanpassingsvermogen van de mens. Eén voorbeeld: in de Middeleeuwen werden mensen in Europa gemiddeld niet ouder dan 30 tot 35 jaar. In 2016 was de gemiddelde levensverwachting in de Europese Unie 78 jaar voor mannen en 84 voor vrouwen. We zijn zo vrij dat vooruitgang te noemen, maar vooruitgang komt niet uit de lucht vallen. Daarvoor is vrijheid nodig. Vrijheid om te dromen, te denken, te doen en te durven. Als dingen anders moeten, kunnen we dat. Maar met al dan niet door de overheid opgelegd achteruitgangsgeloof gaan we het niet redden, vrezen wij. 

Alle leeftijden

En nu, met de vakantie in het vooruitzicht (de redactie gaat naar Frankrijk), een liedje voor jong en oud.

Voordat u daarvan gaat genieten, eerst nog even dit. Heeft u professionele hulp nodig bij uw tekst? Worstelt u met een beleidsdocument, zoekt u iemand die een intelligent interview afneemt? Stuur een mailtje of bel 06 - 51 222 154. Grote kans dat u snel een zorg minder hebt!

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154