De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 47 | maart 2023

Carbon pawprint: de CO2-uitstoot die verzwegen wordt


Net als alle verstandige mensen is de redactie bezorgd over de opwarming van de aarde, beste lezer. Het onlangs verschenen rapport van het IPCC geeft daar opnieuw alle aanleiding toe. In dat verband willen we een verzwegen maar daarom niet minder belangrijke bron van CO²-uitstoot onder de aandacht brengen. 

We hebben het over de milieuschade die honden veroorzaken. In Nederland zijn naar schatting 1,7 miljoen honden. Uitgaande van een gemiddelde huishoudgrootte van twee personen halen we ons met dit onderwerp dus in potentie 3,4 miljoen vijanden op de hals. Maar als het gaat om de redding van de planeet, moet de waarheid gezegd worden.

Welnu, uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de vleesconsumptie van huisdieren daar per jaar het equivalent van 64 miljoen ton CO²-uitstoot veroorzaakt. Dat is ongeveer hetzelfde als de uitlaatgassen van 13 miljoen auto’s in een jaar. Huisdieren zijn in de Verenigde Staten verantwoordelijk voor 25 tot 30 procent van de milieu-impact van vleesconsumptie. Als al die Amerikaanse Bobby’s en Bella’s een apart land zouden vormen, zouden ze wereldwijd de vijfde natie zijn qua vleesconsumptie - na Rusland, Brazilië, de Verenigde Staten en China. Bovendien produceren ze 5,1 miljoen ton feces per jaar, ongeveer evenveel als 90 miljoen mensen. Het effect daarvan is ook in ons land goed zichtbaar: als je er niet in trapt, zie je het wel terug in die helgroene hondenpoepbakken die overal op kosten van elke burger, hondenbezitter of niet, zijn neergezet. En wie bij al die plastic zakjes met uitwerpselen voor de afvalscheiding zorgt, is op de redactie in elk geval niet bekend.

Wat doen we daaraan? Een tijd geleden was in de Tweede Kamer naar aanleiding van een burgerinitiatief een debat over afschaffing van de hondenbelasting. In het licht van het voorgaande zou niet de afschaffing, maar een verdubbeling van de hondenbelasting overwogen kunnen worden. Zodat hondenbezitters eerlijker aangeslagen worden voor de milieuschade die hun viervoeters veroorzaken. Misschien een idee voor een stevige campagne van Milieudefensie?

Rhiannon

Een vrolijk liedje tot slot

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154