De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 46 | december 2022

Kerstleed


Alle leed is relatief, beste lezer. Dat beschreef Tolstoj al in zijn grote roman Oorlog en Vrede. Een van de hoofdpersonen in het verhaal, Pierre Bezoechov, bevindt zich als krijgsgevangene in een colonne van het leger van Napoleon. Dat leger trekt zich terug uit Moskou en de omstandigheden zijn erbarmelijk. Het is winter, snijdend koud en iedereen heeft honger, de Franse soldaten net zo goed als de Russische krijgsgevangenen. De colonne wordt voortdurend aangevallen door kozakken en desintegreert langzaam. Gevangenen die niet meekunnen, worden doodgeschoten. In die omstandigheden bedenkt Pierre dat een prins in een bed van rozenblaadjes evenveel lijdt onder één verfrommeld blaadje als hij in die colonne.

Behalve dat we u met deze literaire referentie weer even doordringen van het intellectuele niveau van de redactie, biedt het ons mooi de gelegenheid zonder al te groot schaamtegevoel ons eigen kerstleed naar voren te brengen. We begrijpen natuurlijk dat het leed waarvoor onze regering dezer dagen excuses aanbiedt onvergelijkbaar is met ons redactieleed. En hoe weeg je leed dat 150 jaar geleden eindigde af tegen de actuele verschrikkingen in het oosten van Europa? Meer lokaal gezien: het feit dat de muziek van André Rieu in een pijnlijke tweet van de regionale zender L1 ‘kutmuziek’ genoemd werd, is natuurlijk ook kwalijk. Maar gesteund door Tolstoj durven we hier toch te melden dat het ons van de kerstkitschreclames van de supermarktketens dun door de broek loopt. Om maar eens een toepasselijke uitdrukking te gebruiken. Tegen de Aldi’s, de Plus-sen en de Jumbo’s (directeur Frits van Eerd is inmiddels weer op vrije voeten) zouden we willen zeggen: omzetverhoging door adverteren is onderdeel van de vrije markteconomie en als zodanig volledig oké. Maar dit? Er zijn grenzen.

Om dit kerstleed te verzachten laten we hier De Definitieve Kerstcommercial zien. Voor iedereen die hem gemist heeft.

It’s wonderful

Ter afsluiting van het jaar en deze bode blijven we nog even in zwart-wit-sferen.

Na dit alles is het nu even tijd voor een ongecompliceerd liedje. (Noot van de redactie: de redactie wil speciaal uw aandacht vestigen op de spectaculaire bas-‘solo’ bij 2:40.)

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154