De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 45 | september 2022

De toestand in de wereld

De redactie had grootse plannen met dit nummer, beste lezer. We wilden opmerkingen in de Tweede Kamer over de oorlog in de Oekraïne plaatsen in een historische context en bezien of daar lessen uit te leren vallen. Maar.

Historici weten: de geschiedenis herhaalt zich nooit. De omstandigheden zijn altijd anders. Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier baden, het is niet hetzelfde water. Panta rhei, alles stroomt, alles verandert voortdurend. Toch kwam, toen de onvolprezen woordvoerder van de PVV bij de algemene beschouwingen zijn licht liet schijnen over de sancties tegen Rusland (‘Die doen onze mensen in Nederland meer pijn dan in Rusland’), een beeld uit het verleden bij ons op: München, 1938. 

In een conferentie waarbij Tsjecho-Slowakije zelf niet aanwezig was, besloten Frankrijk en Engeland de annexatie van het Tsjechische Sudetenland door Hitler te accepteren. De Engelse premier Neville Chamberlain zei in dat verband: ‘Hoe vreselijk, onvoorstelbaar, ongelooflijk is het dat we hier loopgraven graven en gasmaskers passen vanwege ruzie in een ver verwijderd land, tussen mensen van wie we niets weten.’ Een jaar later was zijn eigen land in oorlog met Hitler, deels omdat hij niets gedaan had om dat ‘ver verwijderde land’ te helpen. Dictators zijn als veelvraten: hoeveel je ze ook voert, ze willen altijd meer. Daarover schrijven was ons plan, beste lezer. Totdat Thierry, Sigrid en vele anderen besloten dat er belangrijker dingen zijn in de wereld. 

Kunst!

Een trouwe lezer wees ons erop dat zijn dochter (voor intimi: de kleindochter van Wilma) de Buning Brongers Prijs gewonnen heeft. De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge schilders. In onderstaand filmpje vertelt de prijswinnares over haar werk:

All about that bass

Na dit alles is het nu even tijd voor een ongecompliceerd liedje. (Noot van de redactie: de redactie wil speciaal uw aandacht vestigen op de spectaculaire bas-‘solo’ bij 2:40.)

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154