De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 32 | maart 2019

Een veilige ruimte

Mobirise

Als trouwe lezer weet u natuurlijk dat De Nieuwe Coenegrachtbode altijd grote terughoudendheid aan de dag legt. Dat is redactiebeleid, we houden niet van onnodig kwetsen. Deze nieuwsbrief wil een veilige ruimte bieden. De redactie verkeert daarbij in de comfortabele positie dat zij dit principe - vaak nagestreefd op Angelsaksische universiteiten - zonder enige moeite kan realiseren: iemand die een andere mening heeft, komt niet aan bod. 

De clip die wij hieronder presenteren past mooi in dit gedachtengoed. Is dat niet fijn, beste lezer? U leest nu een echt themanummer en die verdieping kost u nauwelijks tijd! 

En de bubbels gaan naar...

Het is alweer even geleden, maar in het vorige nummer vroegen wij u naar een mooie wens voor 2019. Om u aan te sporen beloofden wij een fles serieus lekkere bubbels te verloten onder de mooiste inzenders. De fles gaat naar Dave Krapels uit Maastricht, hij schreef: “Ik wens dat we nog voor de jaarwisseling alle smartphones in elkaar drukken tot een enorm en prachtig kunstwerk, als symbool voor een tijd van ongeduld en stupiditeit die we kenden tot en met 2018. 2019 kan dan het jaar van aandacht en menselijkheid worden.

Mobirise

Laat de redactie even weten waar we de fles naartoe moeten sturen, Dave.

Chip Taylor & The New Ukrainians

Chip Taylor behoeft wellicht enige introductie. Hij heet eigenlijk James Voight, is de broer van acteur Jon Voight en bovendien - surprise, surprise - de oom van Angelina Jolie! Alsof dat nog niet genoeg is, schreef hij ook het legendarische nummer Wild Thing van The Troggs. De naam van zijn begeleidingsband spreekt ons als Nieuwe Coenegrachtbode erg aan. Dat die New Ukrainians drie Zweden blijken te zijn - soit. Just look and listen!

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154