De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 30 | september (nou ja, het is eigenlijk al oktober) 2018

SP

Mobirise

Onze vader zei altijd – even ter voorkoming van misverstanden, we bedoelen hier met ‘onze vader’ niet Onze Vader die in de hemel is, maar onze vader zaliger in biologische zin, hoewel we natuurlijk hopen dat als er een hemel bestaat onze vader in biologische zin daar nu ook is, je hebt dan als het ware twee onze vaders in de hemel, een nieuw theologisch gezichtspunt misschien, dat in deze tijden meteen ook de vraag oproept: waarom is er geen Onze Moeder? - onze vader zei dus altijd: “Als je zaken doet, moet je uit de buurt van de politiek blijven.”

Wat ons als hoofdredactie een goed pragmatisch standpunt lijkt, want veronderstel nou eens dat wij iets onaardigs over de SP zouden schrijven, bijvoorbeeld over hoe die partij de afgelopen periode in Limburg heeft geopereerd, dan zouden wij lezers die de SP een leuke partij vinden toch kwetsen? God verhoede dat. We haasten ons dan ook meteen duidelijk te maken dat de SP waar wij het hier over willen hebben een heel andere is.

Mobirise

Af toe hopen we als Nieuwe Coenegrachtbode een beetje een educatieve rol te kunnen vervullen en misschien doen we dat als we u vertellen dat de letters SP ook kunnen staan voor ‘Spätburgunder’.

Spätburgunder is de naam van een druif, dezelfde druif die de Fransen pinot noir noemen. Van die druif kunnen zowel Duitsers als Fransen een heerlijke rode (dat dan weer wel) wijn maken, een wijn die het best licht gekoeld gedronken wordt. We zouden een poging kunnen wagen het genot dat het drinken van deze wijn oplevert op poëtische wijze te omschrijven, maar we willen, rekening houdend met de uiterst serieuze onderzoeken die waarschuwen tegen overmatig alcoholgebruik, volstaan met de zegswijze: "it may not be good for the body, but it sure as hell is good for the soul." De hier afgebeelde, reeds geleegde fles is voor een redelijke prijs te koop bij Wijnkoperij Sint Pieter aan de Glacisweg in Maastricht. Dit even vermelden leek ons als redactie een goede zakelijke zet, we hopen op korting.

Tijdsbeeld: 1975

De Nieuwe Coenegrachtbode is proud to present, als onderdeel van de nieuwe reeks ‘Tijdsbeeld’: Make me smile, van Steve Harley & Cockney Rebel. Ingegeven door de wens dat er voor u, beste lezer (en ook voor de hoofdredactie), de komende tijd veel aanleiding zal zijn om te glimlachen. Bijvoorbeeld in deze regels van Steve:

Resist, resist
It's from yourself, you have to hide, oh
Come up and see me to make me smile, oh
Or do what you want, running wild

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154