De Nieuwe Coenegrachtbode

Nummer 28 | maart 2018

Kleuternieuws uit de polder

Mobirise

Weet u hoe groot het budget van de NOS is, beste lezer? Volgens het financieel jaarverslag gaf de NOS in 2016 onder meer 42 miljoen uit aan salarissen en 141 miljoen aan productiekosten, samen zo’n 183 miljoen euro. 183 miljoen! Daarmee kun je via goededoelenorganisatie Plan ruim 53.500 arme kinderen een jaar lang sponsoren. En wat doet onze voortreffelijke omroeporganisatie met al dat publieke geld? Juist, het NOS Journaal maken bijvoorbeeld. Verder in deze bode: het antwoord op de vraag waarom wij op aarde zijn en een workin’ woman blues.

Bij de NOS werken ruim 690 mensen, waarvan 386 voor het nieuws. Je zou verwachten dat met al die mensen iets beters geproduceerd kan worden dan het kleuternieuws uit de polder dat we nu dagelijks voorgeschoteld krijgen. Het zijn uw en mijn belastingcenten, tenslotte. Ho, ho, begrijp ons niet verkeerd, we zijn helemaal voor een onafhankelijk pers, het is één van de pijlers onder de rechtsstaat. Maar nu lijkt het erop dat we aan de goden overgeleverd zijn als het om de kwaliteit van de publieke nieuwsvoorziening gaat. Anders gezegd: afhankelijk van welke god op dit moment toevallig hoofdredacteur is. De god van dienst heet Marcel Gelauff en die kwaliteit is niet best: het NOS Journaal is steeds meer verworden tot een soort kringgesprek op de basisschool. Er hoeft geen olifantje in de verdrukking te raken of de NOS doet verslag van de tragische gebeurtenis.

Bellen (of appen) op de fiets gevaarlijk? De NOS rapporteert. De wereld mag in brand staan, de NOS weet te melden dat medewerkers van uitzendbureaus een verplichte anti-discriminatiecursus moeten volgen en dat heel Holland vogels, vlinders en egels telt. En onder alles ligt de onuitgesproken, zalvende aanname dat we met zijn allen verdraagzaam moeten zijn. Is het u trouwens al eens opgevallen dat de presentatoren van het journaal, als ze zo leuk ongedwongen voor een groot scherm staand een gesprek voeren met een buitenlandcorrespondent, hun vraag steevast beginnen met het woord ‘ja’? “Ja, Jeroen, hoe kijken de Duitsers daar nou zelf tegenaan?” Let er maar eens op. Maar het ergste, echt het allerergste, is dat bij elk van die onbenullige onderwerpen een of ander NOS-genie het land in gestuurd wordt om in een huiskamer of winkelstraat een microfoon onder iemands neus te duwen met de vraag: “En wat vindt u daar nou van, gewone man?” We corrigeren onszelf: één ding is bijna even erg als die voortdurende voxpopuli-journalistiek: het luchtige item waarmee het achtuurjournaal afsluit. Je hoort ze denken: al die vreselijke dingen - nu iets luchtigs voor de kinderen. Waarna de presentator van dienst zich dan met een glimlach tot de weervrouw kan wenden met de opmerking: "Nou, gelukkig is het weer rustiger, Willemijn.” Verdraagzaamheid is goed, maar er zijn grenzen. 

Kijk als experiment in plaats van naar het NOS Journaal om acht uur eens naar de Tagesschau op het eerste Duitse net. Dan ziet u een volwassen journaal met volwassen onderwerpen. Gepresenteerd door volwassen journalisten, voor volwassen kijkers.

Waartoe zijn wij op aarde?

Oplettende kijkers herkennen wellicht de buitenlandcorrespondente van De Nieuwe Coenegrachtbode in onderstaand filmpje. Het gaat om een vluchtelingenschooltje in Indonesië, door de vluchtelingen zelf opgericht. De huur voor het schoolgebouwtje moet betaald worden. Een eenvoudig, duidelijk en zinvol doel - en u kunt bijdragen. Wie alle ins en outs wil weten, kan hier terecht. Maar u kunt ook een kleine (of grote, voor welvarende lezers) bijdrage leveren door naar deze plek te gaan. Klikken op Support this project en u verblijft weer een maand minder in het vagevuur, later. Let op: uw bijdrage moet vóór 16 maart gestort zijn, anders is de actie verlopen. 

Workin’ Woman Blues

1 Ter informatie, het antwoord is: “Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.” Dat ‘hier en’ was overigens een latere, modernistische toevoeging: oorspronkelijk werd je geacht alleen in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Coenegracht | tekst en communicatieproducties

 Sonnevillelunet 5a, Maastricht | info@coenegracht.com | T 043-321 02 50 | M 06-51 222 154